-Per tal d'evitar possibles accidents o qualsevol tipus de problema, hem creat un reglament que desitgem que tots els participant s compleixin per poder celebrar una bona pedalada i intentar no malmetre l’entorn.
Aquests punts són els següents:
-La entitat ASSOCIACIÓ d’ESPORTS de MUNTANYA de CAPELLADES organitza el proper 24 de octubre del 2021 “La BTT Xallenger Capellades”.
-L’AEMdeKP, com a organitzador d’aquesta marxa BTT, es reserva el dret a modificar el recorregut i /o anul•lar aquesta marxa si les circumstàncies o autoritats així ho indiquin, tanmateix si es considera que les circumstancies fan posar en perill la seguretat dels participants. En cas d'aplaçament, les inscripcions es mantindran, i en cap cas tindran lloc reintegraments.
-Tots els participants a l’igual que tota la gent col•laboradora disposarà d’una Assegurança en cas d’accidents.
-Tots els participants tindran dret a avituallament en circuit i avituallament final.
-És obligatori l'ús del casc per a la seguretat dels participants.
-Queda prohibit llençar deixalles o qualsevol altre tipus d'objecte, com per exemple, càmeres d’aire, ampolles d’aire comprimit, etc.
El incumpliment d’aquestes normes serà motiu d’exclusió de la prova.
-Cal respectar i no malmetre l'entorn ni les propietats privades per on passa la marxa.
-És una marxa oberta al trànsit, per tant, cal respectar les normes de circulació així com les indicacions del personal de l’organització.
-Les bicicletes amb pedaleig assistit no poden optar a podi i participen en una categoria a part i limitada en numero.
-Els Tàndems son considerats com dos participants.
-Cada participant haurà de seguir el recorregut senyalitzat.
-Us demanem cordialitat amb la resta de participants. Recordeu que és una marxa BTT,
per tant, s’ha d’entendre que no tothom anirà al mateix ritme.
-L'organització no es fa responsable dels accidents que els participants puguin ocasionar o patir.
-Els participants menors de 18 anys hauran de presentar una autorització paterna.
A més, hauran d'anar acompanyats d'un participant major d'edat durant la marxa.
-No es permés la participació als menors de 14 anys.
-El nombre màxim de participants serà de 100 per rigorós ordre d’inscripció.
-L’organització es reserva el dret a excloure a totes aquelles persones que no tinguin un bon comportament amb la resta de participants o membres de l’organització.
-La inscripció dóna dret a participar a la marxa BTT,
a rebre un obsequi commemoratiu de la seva participació, i utilitzar els avituallaments.
-Les inscripcions es faràn únicament a través de la nostra web, i el pagament amb tarja bancària,
els inscrits que no hagin pogut efectuat el pagament al moment de la inscripció,
no tenen la consideració d'inscrits, i han de repetir la inscripció.
No s'accepta cap altre mitjà de pagament.
-Queda remarcat que les inscripcions no abonades al moment no son validades.
-Els participants federats han de presentar la llicència el dia de la cursa,
en cas de no presentar, hauràn d'abonar l'import de la assegurança.
-Tots els participants, degudament inscrits, amb l’ús indispensable del casc i amb el dorsal acreditatiu,
estan obligats a acceptar i a complir aquest reglament.

-REFERENT A LES IMATGES:
-El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en la aplicació del Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 26 de maig de 2016.
-L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a ESPORTS DE MUNTANYA CAPELLADES, i a qui aquesta autoritzi, a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a la XALLENGER BTT CAPELLADES i els dona el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant la XALLENGER BTT CAPELLADES, en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades.