DADES DE LA CURSA

-DATA: 24 d'octubre de 2021

-HORARIS:
-SORTIDA:9,00h.
-ENTREGA DE DORSALS:
dissabte,23 de 16,00-18,00 a La Lliga
diumenge de 7,00h.-8,30h.al'entrada del Poliesportiu
-LLOC: Capellades

-UBICACIO DE LA SORTIDA: Font Cuitora

-MAPA DE LLOC DE SORTIDA:
COM ARRIBAR?