Renovacio socis 2019

Preus de les quotes:
-renovacio individual : 10€
-renovacio familiar : 20€
-al final del formulari pots demanar la teva llicencia federativa.
----------------------------------------
El pagament només es pot fer per tarja bancària, us serà demanada al finalitzar la inscripció.
Les renovacions que no completin el pagament amb tarja no son acceptades i s'han de repetir.

Renovació Socis AEMdeKP (2019)

Soci Individual
Soci Familiar-Inclou fills fins a 16 anys-

dia mes any


Home
Dona


Accepto la Politica de Privacitat